Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

PeF: Predstavitev vodenja bibliografij učiteljev na UL PeF

Ime tečaja Predstavitev vodenja bibliografij učiteljev na UL PeF
Področje znanosti Družboslovje (PeF)
Kratek opis tečaja Tečaj je namenjen predstavitvi informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) in vodenju bibliografij za habilitacije na Univerzi v Ljubljani.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/bibliografije.pdf
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Namenjen je raziskovalcem in profesorjem ter podiplomskim študentom Pedagoške fakultete, ki želijo imeti svoje objave zabeležene v sistemu COBISS.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb https://www.google.com/calendar/embed?src=8js0g4j9qibqa8rvnbsvi6f9ko%40group.calendar.google.com
Čas trajanja tečaja 30-45 min
Organizator tečaja Knjižnica UL PeF
Spletna stran knjižnice http://www.pef.uni-lj.si/knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju andreja.grcar@pef.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih mitja.iskric@pef.uni-lj.si