Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

PeF: Predstavitev PeFprints

Ime tečaja Predstavitev PeFprints
Področje znanosti Družboslovje (PeF)
Kratek opis tečaja Predstavitev je osredotočena na opis institucionalnega repozitorija znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del UL PeF, s poudarkom na ohranitvi in dostopnosti akademskih del učiteljic in učiteljev in diplomantk in diplomantov Pedagoške fakultete in prednostih, ki jih raziskovalcem in uporabnikom znanstvenih vsebin ponuja odprtodostopni repozitorij PeFprints.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/PeFprints.pdf
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Zaposlenim na UL PeF in drugi zainteresirani javnosti.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb https://www.google.com/calendar/embed?src=8js0g4j9qibqa8rvnbsvi6f9ko%40group.calendar.google.com
Čas trajanja tečaja 30 min
Organizator tečaja Knjižnica UL PeF
Spletna stran knjižnice http://www.pef.uni-lj.si/knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju mitja.iskric@pef.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih mitja.iskric@pef.uni-lj.si