Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

PeF: Izobraževanje za uporabo programa EndNote Web

Ime tečaja Izobraževanje za uporabo programa EndNote Web
Področje znanosti Družboslovje (PeF)
Kratek opis tečaja Izobraževanje je namenjeno vsem, ki uporabljajo program EndNote Web. Predstavijo se funkcije programa, prednosti in uporaba z besedilnimi zbirkami ter z urejevalnikom besedil Word.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/EndnoteWeb.pdf
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Raziskovalcem, asistentom in profesorjem, vendar je program koristen tudi za študente pri izdelavi diplome ali seminarskih nalog. Profesorjem posebej poudarimo tudi možnost posameznega svetovanja za reševanje konkretnih težav pri uporabi preko e-pošte ali telefona tudi preko celega leta. Ob predhodnem dogovoru ter ob ustreznih tehničnih pogojih izvajamo tečaje tudi v drugih računalniških učilnicah ali kabinetih.
Posebne zahteve Pred prijavo na delavnice priporočamo poznavanje besedilnih zbirk, ki so na voljo v Knjižnici
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb https://www.google.com/calendar/embed?src=8js0g4j9qibqa8rvnbsvi6f9ko%40group.calendar.google.com
Čas trajanja tečaja 60 min
Organizator tečaja Knjižnica UL PeF
Spletna stran knjižnice http://www.pef.uni-lj.si/knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju mitja.iskric@pef.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih mitja.iskric@pef.uni-lj.si