Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

PeF: Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov

Ime tečaja Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov
Področje znanosti Družboslovje (PeF)
Kratek opis tečaja Predstavljamo pravila za citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Opredeljujemo določila za citiranje virov med besedilom, pravila za navajanje virov v seznamu uporabljenih virov na koncu dela in zaključimo s primeri navajanja virov za posamezni tip gradiva.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/citiranje.pdf
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen dodiplomskim in podiplomskim študentom (individualno svetovanje ali skupinsko usposabljanje)
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb https://www.google.com/calendar/embed?src=8js0g4j9qibqa8rvnbsvi6f9ko%40group.calendar.google.com
Čas trajanja tečaja 30-45 min
Organizator tečaja Knjižnica UL PeF
Spletna stran knjižnice http://www.pef.uni-lj.si/knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju andreja.grcar@pef.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih mitja.iskric@pef.uni-lj.si