Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

PeF: Predstavitev časopisne čitalnice Knjižnice PeF UL

Ime tečaja Predstavitev časopisne čitalnice Knjižnice PeF UL
Področje znanosti Družboslovje (PeF)
Kratek opis tečaja Tečaj je namenjen predstavitvi časopisne čitalnice Knjižnice UL PeF in njenih storitev (izposoja visokošolskih del, izposoja revij v čitalnico, e-dostop do naročenih e-revij, pomoč pri iskanju virov, informacijsko opismenjevanje uporabnikov, kopiranje člankov)
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Knjiznica/Izobrazevanje/citalnica.pdf
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Študentom, zaposlenim UL PeF, drugim obiskovalcem in gostom UL PeF.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb https://www.google.com/calendar/embed?src=8js0g4j9qibqa8rvnbsvi6f9ko%40group.calendar.google.com
Čas trajanja tečaja 30-45 min
Organizator tečaja Knjižnica UL PeF
Spletna stran knjižnice http://www.pef.uni-lj.si/knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju mitja.iskric@pef.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih mitja.iskric@pef.uni-lj.si