Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: uvod v iskanja in iskalna orodja

Ime tečaja Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje po elektronskih informacijskih virih: uvod v iskanja in iskalna orodja
Področje znanosti Multidisciplinarno
Kratek opis tečaja Kje in kako dostopamo do informacijskih virov, pogoji dostopa, izbor ustreznega vira za iskanje. Mrežnik – odskočna deska do virov. Skupne značilnosti informacijskih virov in osnovna orodja za iskanje. Pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporaba tezavra. Kdaj in kako uporabljamo logične operatorje oziroma operatorje bližine, prikaz in izvoz zadetkov, iskalna zgodovina itd. Uporaba iskalnih strategij pri iskanju na internetu, iskalnikih in meta iskalnikih; prednosti in omejitve iskalnikov, izbor ustreznega iskalnika za poizvedovanje.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/uvod-v-iskanje-in-iskalna-orodja
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo usposobiti za samostojno iskanje po elektronskih informacijskih virih, se seznaniti s ponudbo virov in spoznati različna iskalna orodja. Namenjen je vsem zainteresiranim uporabnikom, še posebno študentom, profesorjem in raziskovalcem.
Posebne zahteve Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/uvod-v-iskanje-in-iskalna-orodja
Čas trajanja tečaja 4 ure
Organizator tečaja Narodna in univerzitetna knjižnica
Spletna stran knjižnice http://www.nuk.uni-lj.si/
Kontakt za več informacij o tečaju tomaz.bester@nuk.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih polona.marinsek@nuk.uni-lj.si