Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za uporabo orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online

Ime tečaja Izobraževanje uporabnikov knjižnic za uporabo orodja za upravljanje bibliografskih referenc EndNote Online
Področje znanosti Humanistika in družboslovje, naravoslovje, tehnika in medicina.
Kratek opis tečaja Na tečaju predstavimo spletno orodje EndNote Online, ki je namenjeno upravljanju z bibliografskimi referencami, ki jih uporabljamo za navajanje (citiranje) ob pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil. Na tečaju naredimo osebne račune, v katere uvažamo reference poiskane v različnih informacijskih virih (EBSCOHost, SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference organiziramo in urejamo, izdelamo bibliografije (npr. sezname uporabljene literature), seznanimo se s funkcijo vstavljanja citatov med pisanjem besedila v Wordu (Cite While you Write). Seznanimo se z različnimi stili citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine, saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/endnote-web
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen predvsem študentom in raziskovalcem.
Posebne zahteve Osnovno razumevanje angleškega jezika.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/endnote-web
Čas trajanja tečaja 4 (šolske) ure
Organizator tečaja Narodna in univerzitetna knjižnica
Spletna stran knjižnice http://www.nuk.uni-lj.si/
Kontakt za več informacij o tečaju srecko.boncina@nuk.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih polona.marinsek@nuk.uni-lj.si