Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za učinkovito uporabo portala Digitalne knjižnice Slovenije

Ime tečaja Izobraževanje uporabnikov knjižnic za učinkovito uporabo portala Digitalne knjižnice Slovenije
Področje znanosti interdisciplinarno
Kratek opis tečaja Predstavitev portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, ki omogoča enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov ter prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Na uporabnikovo namizje prinaša celotna besedila revij, časopisov, knjig in visokošolskih del ter slikovne vire. Glavnino vsebine predstavljajo starejša digitalizirana dela, ki so jim ugasnile avtorske pravice, najdemo tudi obsežno zbirko izvorno digitalnih del sodobnih avtorjev in znanstvenih založb, s katerimi imamo urejena avtorsko pravna razmerja. Tečaj zajema predstavitev delovanja portala, različnih vrst gradiva, ki jih vsebuje in praktičen prikaz načinov iskanja ter različnih poti do gradiv na portalu.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/izobrazevanje-uporabnikov-knjiznic-za-ucinkovito-uporabo-portala-digitalne-knjiznice-slovenije
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo usposobiti za samostojno iskanje po Digitalni knjižnici Slovenije. Namenjen je vsem zainteresiranim uporabnikom, še posebno študentom, profesorjem in raziskovalcem.
Posebne zahteve Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/izobrazevanje-uporabnikov-knjiznic-za-ucinkovito-uporabo-portala-digitalne-knjiznice-slovenije
Čas trajanja tečaja 2 (šolski) uri
Organizator tečaja Narodna in univerzitetna knjižnica
Spletna stran knjižnice http://www.nuk.uni-lj.si/
Kontakt za več informacij o tečaju janko.klasinc@nuk.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih polona.marinsek@nuk.uni-lj.si