Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

NUK: Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC

Ime tečaja Izobraževanje uporabnikov knjižnic za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC
Področje znanosti Humanistika in družboslovje, naravoslovje, tehnika in medicina.
Kratek opis tečaja Na tečaju predstavimo: lokalni katalog NUK in vzajemni katalog COBIB, različne načine iskanja s poudarkom na izbirnem načinu iskanja, izdelavo iskalnih zahtev, posamezna iskalna polja, uporabo logičnih operatorjev, naročanje gradiva, Mojo knjižnico, uporabo košarice, mobilno aplikacijo mCOBISS , izvoz zapisov itn.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/iskanje-v-racunalniskem-katalogu-cobiss-opac
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen študentom, raziskovalcem in drugi zainteresirani javnosti.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je brezplačen.
Oblika izvedbe tečaja Klasično v računalniški učilnici.
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://mreznik.nuk.uni-lj.si/tecaj/iskanje-v-racunalniskem-katalogu-cobiss-opac
Čas trajanja tečaja 4 (šolske) ure
Organizator tečaja Narodna in univerzitetna knjižnica
Spletna stran knjižnice http://www.nuk.uni-lj.si/
Kontakt za več informacij o tečaju srecko.boncina@nuk.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih polona.marinsek@nuk.uni-lj.si