Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

ODKJG: Uporaba EndNote

Kratek opis tečaja: Spoznali boste uporabo spletnega orodja za upravljanje z referencami, izvedeli kakšne so njegove prednosti pri pisanju znanstvenih besedil, ter se usposobili za samostojno delo z orodjem EndNote ter njegovo funkcijo »Cite while you write«. Oglejte si kratek video>>

Več o izobraževanju...

ODKJG: Ni vsega na Googlu

Kratek opis tečaja: Na tečaju se boste s praktičnimi primeri naučili hitro in učinkovito poiskati znanstvene vire v tiskani in elektronski obliki. Izvedeli boste:

 • Kako poiščete in si izposodite gradivo v knjižnici ODKJG?
 • Kje so najboljši sedeži za študij v knjižnici ODKJG in kako do njih?
 • Kako učinkovito poiščete znanstvene članke?
 • Kako lahko dostopate do člankov v elektronski obliki od doma in kje dobite geslo?

Več o izobraževanju... 

ODKJG: OPAC EKSPRES

Kratek opis tečaja: Na tečaju boste osvežili vaše znanje o tem:

 • Kako poiskati študijsko gradivo po katalogu ODKJG?
 • Zakaj in kako uporabljati izbirno iskanje?
 • Zakaj in kako uporabljati logične operatorje?
 • Kako rezervirati ali naročiti gradivo v knjižnici?
 • Kako narediti izpis virov in si ga poslati po e-pošti?

Več o izobraževanju... 

ODKJG: Poiščite pravo stvar: iskanje znanstvenih družboslovnih virov

Kratek opis tečaja: Raziščite načine učinkovitega iskanja znanstvenih družboslovnih virov. Najdite tiste informacije, ki jih resnično potrebujete ter pridobite relevantne znanstvene članke z uporabo različnih orodij v zbirkah e-revij in e-knjig.  Vsebina:

 • dostop do zbirk e-revij, e-knjig in e-priročnikov
 • pregled zbirk e-revij s področja družboslovja
 • repozitorij Univerze v Ljubljani
 • iskanje znanstvenih spletnih virov (Google Scholar)
 • vrednotenje spletnih virov
 • etično in zakonito dostopanje in uporaba informacij
 • iskanje po izbranih zbirkah e-revij s področja družboslovja

Več o izobraževanju... 

ODKJG: Raziskujte s knjižnico

Kratek opis tečaja: Izkoristite možnosti dostopa do tiskanih in elektronskih znanstvenih informacijskih virov, ki vam jih nudi  knjižnica. Vsebina tečaja zajema naslednja področja:

 1. Storitve knjižnice in možnosti dostopa do informacijskih virov z različnih lokacij za različne tipe uporabnikov.
 2. Strategije iskanja znanstvenih informacij iz določenega področja glede na tip informacijskega vira (znanstvene bibliografije, besedilne zbirke, podatkovne zbirke, znanstveni spletni viri).
 3. Kritično vrednotenje vsebine dobljenih rezultatov in kakovosti bibliografskih podatkov za znanstveno delo (faktor vpliva revij, citatne zbirke).
 4. Etično nesporno in zakonito dostopanje in uporaba informacij.

Več o izobraževanju... 

ODKJG: Tečaji informacijske pismenosti po vaši meri

Kratek opis tečaja: Fakultetni študij študenti začenjajo z bolj ali manj razvitimi kompetencami iskanja in uporabe informacij. V seminarjih in esejih morajo v poplavi (ne)relevantnih virov in podatkov znati učinkovito opredeliti svojo informacijsko potrebo, uspešno in učinkovito pridobiti potrebne informacije, jih kritično ovrednotiti, jih vključiti v svoje znanje, uspešno uporabiti in nadgraditi. Seveda pri tem tudi razumeti in upoštevati ekonomske, pravne in družbene vidike pridobivanja in uporabe informacij. Kompetence informacijske pismenosti je pametno osvojiti čim prej in tako postaviti trdne temelje za učinkovit in uspešen študij.

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev vodenja bibliografij učiteljev na UL PeF

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi informacijskega sistema o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji (SICRIS) in vodenju bibliografij za habilitacije na Univerzi v Ljubljani.

Več o izobraževanju...

PeF: Delo z bralniki

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi bralnikov, ki so na voljo za izposojo v Knjižnici UL PeF.

Več o izobraževanju...

PeF: Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov

Kratek opis tečaja: Predstavljamo pravila za citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov. Opredeljujemo določila za citiranje virov med besedilom, pravila za navajanje virov v seznamu uporabljenih virov na koncu dela in zaključimo s primeri navajanja virov za posamezni tip gradiva.

Več o izobraževanju...

PeF: Izobraževanje uporabnikov za iskanje informacij s pomočjo COBISS/OPAC

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi sistema COBIB.SI s poudarkom na lokalnem katalogu Knjižnice UL PeF.

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev časopisne čitalnice Knjižnice PeF UL

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi časopisne čitalnice Knjižnice UL PeF in njenih storitev (izposoja visokošolskih del, izposoja revij v čitalnico, e-dostop do naročenih e-revij, pomoč pri iskanju virov, informacijsko opismenjevanje uporabnikov, kopiranje člankov).

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev DiKUL

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi Digitalne Knjižnice Univerze v Ljubljani (http://dikul.uni-lj.si/). Predstavitev je osredotočena na glavne značilnosti portala, predstavitev različnih vrst gradiv v zbirki (znanstvene revije, novice, revije, knjige, konferenčna gradiva, e-viri), ki so neomejeno in brezplačno dostopna kjerkoli in kadarkoli.

Več o izobraževanju...

PeF: Izobraževanje uporabnikov za uporabo dLib.si

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi portala Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, ki nudi enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov. Predstavitev je osredotočena na glavne značilnosti portala, predstavitev dinamičnih in statičnih strani, ter iskanje različnih vrst gradiv v zbirki (besedila, slike, multimedija, zaključna poročila ARRS), ki je neomejeno in brezplačno dostopna kjerkoli in kadarkoli.

Več o izobraževanju...

PeF: Izobraževanje za uporabo programa EndNote Web

Kratek opis tečaja: Izobraževanje je namenjeno vsem, ki uporabljajo program EndNote Web. Predstavijo se funkcije programa, prednosti in uporaba z besedilnimi zbirkami ter z urejevalnikom besedil Word.

Več o izobraževanju...

PeF: Izobraževanje uporabnikov za iskanje po e-virih - začetni

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi elektronskih virov, ki so dostopni v Knjižnici UL PeF.

Več o izobraževanju...

PeF: Izobraževanje uporabnikov za iskanje po e-virih - nadaljevalni

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi elektronskih virov, ki so dostopni v Knjižnici UL PeF. Je nadaljevanje začetnega tečaja iskanja po e-virih, zato se osredotoča na uporabo specializiranih e-virov za področje vzgoje in izobraževanja.

Več o izobraževanju...

PeF: Knjižnica UL PeF – voden ogled

Kratek opis tečaja: Voden ogled zajema predstavitev osnovnih podatkov knjižnice, njeno zgodovino, prostor in opremo, vrste in postavitev knjižnične zbirke v prostem pristopu ter storitve knjižnice. Osredotoča se na temeljno poslanstvo knjižnice: zagotavljanje, organizacija in posredovanje različnih informacijskih virov in storitev ter podpora uporabnikom pri njihovi uporabi za uresničevanje izobraževalnih, učnih in znanstvenoraziskovalnih ciljev matičnega visokošolskega zavoda in širše akademske skupnosti.

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev PeFprints

Kratek opis tečaja: Predstavitev je osredotočena na opis institucionalnega repozitorija znanstvenoraziskovalnih, umetniških in visokošolskih del UL PeF, s poudarkom na ohranitvi in dostopnosti akademskih del učiteljic in učiteljev in diplomantk in diplomantov Pedagoške fakultete in prednostih, ki jih raziskovalcem in uporabnikom znanstvenih vsebin ponuja odprtodostopni repozitorij PeFprints.

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev spletne strani Knjižnice UL PeF

Kratek opis tečaja: Tečaj je namenjen predstavitvi vsebin spletnih strani Knjižnice UL PeF. Uporabniki se seznanijo s tem, kaj vse lahko najdejo na spletni strani knjižnice.

Več o izobraževanju...

PeF: Predstavitev bibliografske baze SCOPUS

Kratek opis tečaja: Namenjen je raziskovalcem in profesorjem ter podiplomskim študentom Pedagoške fakultete, ki se želijo spoznati z bibliografsko bazo podatkov z indeksi citiranosti, ki jo pri spremljanju raziskovalne dejavnosti upošteva tudi ARRS.

Več o izobraževanju...

FU: Cobiss/Opac in Digitalna knjižnica UL

Kratek opis tečaja:

 • tiskani in elektronski viri knjižnice
 • oddaljen dostop do informacijskih virov - DIKUL
 • iskanje knjižničnega gradiva v katalogu FU in COBIB
 • kritično vrednotenje revij in člankov (dejavnik vpliva)
 • iskanje člankov in knjig po različnih informacijskih virih (Science Direct, Ebsco, Jstor, WileyOnline itd.)
 • repozitorij UL
 • aplikacija mCobiss
 • uporaba bralnikov
 • praktični primeri iskanja - vaje

Več o izobraževanju...

FU: Individual Library Training Courses for Erasmus Students

Kratek opis tečaja: The content of each educational training course is searching for literature on a specific topic in the library catalogues, searching e-articles, e-books and other relevant e-documents within the digital library of the University of Ljubljana and learning how to be efficient in discovering relevant electronic resources.

Več o izobraževanju...

FU: Individualno tutorstvo za informacijske vire

Kratek opis tečaja: Tečaj je prilagojen zahtevam in znanju slušatelja. Izvede se po vnaprej določenih vprašanjih, dilemah, zahtevah itd., ki so posredovane knjižničarju po e-pošti : citiranje, iskanje po slovenskih knjižničnih katalogih, iskanje po bibliografskih bazah, faktor vpliva, iskanje literature za diplomsko delo/seminarsko nalogo, vrednotenje virov itd.

Več o izobraževanju...

FU: Cobiss/Opac in Digitalna knjižnica UL

Kratek opis tečaja:

 • Predstavitev knjižnice, njenih storitev in informacijskih virov
 • tiskani in elektronski viri knjižnice
 • oddaljen dostop do informacijskih virov - DIKUL
 • iskanje knjižničnega gradiva v katalogu FU in COBIB
 • kritično vrednotenje revij in člankov (dejavnik vpliva)
 • iskanje člankov in knjig po različnih informacijskih virih (Science Direct, Ebsco, Jstor, WileyOnline itd.)
 • repozitorij UL
 • aplikacija mCobiss
 • uporaba bralnikov
 • praktični primeri iskanja - vaje

Več o izobraževanju...