Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Osnove iskanja medicinske literature: spoznajmo PubMED

Ime tečaja Osnove iskanja medicinske literature: spoznajmo PubMED
Področje znanosti medicina
Kratek opis tečaja
  • Predstavitev sistema PubMED in zbirke Medline
  • Osnovno in napredno iskanje (ključne besede, avtor, revija, filtri, polni tekst)
  • Uporaba tezavra MeSH
  • Uporaba logičnih operatorjev
  • Upravljanje z rezultati (shranjevanje, pošiljanje po e-pošti, osebne bibliografske zbirke).
Povezava na spletno stran z opisom tečaja Klasična oblika
E-oblika
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen zdravstveni delavci, zdravniki, študenti in ostalim zainteresiranim.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja za člane brezplačen,  za nečlane cena  24,08€
Oblika izvedbe tečaja klasično v računalniški učilnici in e-oblika
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja klasični tečaj 2 šolski uri
e-oblika 1 šolsko uro
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk/
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih nana.turk@mef.uni-lj.si