Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Kdo vas citira?: Web of Science, Scopus, Google Scholar

Ime tečaja Kdo vas citira?: Web of Science, Scopus, Google Scholar
Področje znanosti Biomedicina
Kratek opis tečaja Uporabniki spoznajo značilnosti posameznih baz, iskalnima orodja in analizo citiranosti   avtorjev (h-indeks) ali dokumentov.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.mf.uni-lj.si/cmk/kdo-vas-citira-web-of-science-google-scholar
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen študentom, raziskovalcem
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja brezplačen za člane, za nečlane cena 24,08€
Oblika izvedbe tečaja klasična
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja 2 šolski uri
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk/centralna-medicinska-knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih vesna.cafuta@mf.uni-lj.si