Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Iskanje relevantne literature v sistemuPubMED: nadaljevalni tečaj

Ime tečaja Iskanje relevantne literature v sistemuPubMED: nadaljevalni tečaj
Področje znanosti Biomedicina
Kratek opis tečaja Tečaj prinaša naprednejše tehnike iskanja, ki omogočajo hitrejše in učinkovitejše iskanje vsebin, potrebnih pri vsakdanjem delu in spremljanju novosti na področju biomedicine.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja klasično izobraževanje
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen uporabnikom, ki so že seznanjeni z osnovami PubMED oz. poznajo osnovnetehnike iskanja. Uporabniki, ki so vešči uporabe sistema, pa se tečaja lahko udeležijo, da celovito obnovijo tehnike iskanja.
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je za člane CMK brezplačen, za ostale 24,08 €.
Oblika izvedbe tečaja klasično izobraževanje
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja klasični 2 šolski uri
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih vesna.cafuta@mf.uni-lj.si