Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline)

Ime tečaja Iskanje informacij v zbirkah podatkov: OvidSP (Medline)
Področje znanosti Biomedicina
Kratek opis tečaja Sistem Ovid SP sodi med najpomembnejše vire informacij na področju biomedicine. V CMK so licenčno dostopne naslednje zbirke: Medline, Embase, CAB Abstract. Omogoča tudi neposredno povezovanje zapisov v zbirkah s polnim tekstom elektronskih revij, dostopnih za MF in omejevanje na revije, ki so na voljo v CMK.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja klasično izobraževanje
e-izobraževanje
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen Tečaj je namenjen je zdravstvenim delavcem, zdravnikom, študentom in osebam, ki jih področje zanima.
Posebne zahteve Predznanje za udeležbo na tečaju ni potrebno.
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja za člane brezplačen, za nečlane cena  24,08€
Oblika izvedbe tečaja klasično in e-oblika
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja klasični 2 šolski uri
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih vesna.cafuta@mf.uni-lj.si