Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Iskanje slovenske medicinske literature: Katalog CMK, Biomedicina Slovenica

Ime tečaja Iskanje slovenske medicinske literature: Katalog CMK, Biomedicina Slovenica
Področje znanosti Biomedicina
Kratek opis tečaja Tečajniki se bodo seznanili kako poiskati slovensko medicinsko literaturo v Katalogu CMK in Biomedicini Slovenici.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja klasično izobraževanje
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen študentom, zaposlenim
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja za člane brezplačen, za nečlane 24,08€
Oblika izvedbe tečaja klasična
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja klasični 2 šolski uri
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk/centralna-medicinska-knjiznica
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih vesna.cafuta@mf.uni-lj.si