Skip to main content

Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah Univerze v Ljubljani

Portal nudi osnovne informacije o izobraževalnih vsebinah za uporabnike, ki jih nudijo knjižnice Univerze v Ljubljani. Izobraževanja so urejena po knjižnicah - izvajalkah, in po področjih znanosti.

CMK: Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani: hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo

Ime tečaja Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani: hitro iskanje biomedicinskih informacij za raziskovalno in strokovno delo
Področje znanosti biomedicina
Kratek opis tečaja Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani (DiKUL) vključuje elektronske vire CMK in drugih knjižnic UL v portal, ki s pomočjo novega naprednega iskalnika, imenovanega orodje za odkrivanje informacij, omogoča hitro in prijazno iskanje po več informacijskih virih hkrati. DiKUL je namenjen predvsem študentom, predavateljem in raziskovalcem na Univerzi v Ljubljani.
Povezava na spletno stran z opisom tečaja http://www.mf.uni-lj.si/cmk/digitalna-knjiznica-univerze-v-ljubljani
Kateri ciljni publiki je tečaj namenjen študentom, zaposlenim na MF
Posebne zahteve /
Ali tečaj je brezplačen oz. cena tečaja Tečaj je za člane CMK brezplačen, za ostale 24,08€.
Oblika izvedbe tečaja klasičen
Povezava na spletno stran, kjer so objavljeni datumi izvedb http://www.mf.uni-lj.si/cmk/storitve-izobrazevanje
Čas trajanja tečaja 2 šolski uri
Organizator tečaja CMK
Spletna stran knjižnice http://www.mf.uni-lj.si/cmk
Kontakt za več informacij o tečaju tecajicmk@mf.uni-lj.si
Kontakt osebe, ki skrbi za podatke o tečajih vesna.cafuta@mf.uni-lj.si